Město i vesnice

Mnohdy se stává, že ač v minulosti Vaše město nebylo využíváno pro cyklistickou turistiku, tak v současné době s rozšířením tohoto druhu sportu a turistiky, se i Vaše město či vesnice stává místem, kudy právě oni cyklisté projíždějí. A pokud po cestě mají hezký park, restauraci či třeba jen lavičku, rádi se na chvíli zastaví.

Problémy začínají

V tu chvíli začínají problémy s tím, že cyklisté nemají kam umístit a postavit svá kola. Opírají je o stromy, nechávají je na zemi, kde mohou vadit ostatním procházejícím, opírají je o zídky či rovnou o zdi domů. Tím dochází k poškození okolí. Řešením jsou stojany na kola , která když umístíte na správná místa, zajistíte tím, že nikomu vadit nebudou a hlavně že turisté nic opíráním svých dopravních prostředků nepoškodí.

Město i vesnice
5 (100%)1