Od prostého základu

Ano, to, co jsme popsali je vlastně jenom ten nejprostší základ, kterým lze vytvářet nejrůznější variace a obměny v rámci zvolené řady kovaných plotů. Tímto způsobem, kombinací vodorovných a svislých prvků s použitím ozdob, lze vytvořit sice nekonečné množství, ale přece jen pouze „obyčejných mříží“. Ano, to je opravdu jen základ. Na další, vyšší úroveň se lze dostat pomocí plastických a plošných ozdobných prvků.

Velké ozdoby a zhuštění

Zde se uplatňují různé způsoby vytváření dodatečných ozdob, kterými se prostá mříž dále zahušťuje a tvarově ozvláštňuje. Nejčastěji se používá prostá pásovina, která vzájemně spojuje sousedící svislé prvky. Právě tak ale lze několik svislých prvků zcela vynechat, či zkrátit a mezi ně vytvořit libovolný velkoplošný vzor, který dá celku naprosto jiný výraz.