Pojďme postupně

Začneme-li se vážně zabývat potřebným vybavením skladů, musíme si celou problematiku rozdělit na několik základních oblastí. Tou nejdůležitější je bezesporu oblast manipulace s materiálem. Přestože je tím nejzákladnějším základem, i zde se najdou firmy, či šéfové, kteří se snaží i zde ušetřit každou korunu a nevyhovujícími manipulačními mechanickými prostředky nejenže snižují efektivní fungování logistiky, ale současně nevědomky zvyšují riziko případných nehod, které mohou mít za následek nejen škody na zboží, ale často i na zdraví zúčastněných zaměstnanců.

Riskovat se nevyplácí

Je známo nemálo případů, že manipulace materiálu za použití nevhodných prostředků skončila vážným úrazem zaměstnance a následně i postihem zaměstnavatele ve smyslu nesprávných postupů a nedodržení zásad bezpečnosti na pracovišti.

Ohodnoťte příspěvek