Nezařazené

Bezpečné schody a terasy

Každoročně, nebo i s kratší periodicitou, jsou vydávány různé statistiky a přehledy úrazovosti, ve kterých bohužel často dominují úrazy, které si lidé způsobí ve svých domovech. Různé pády a uklouznutí tedy nejsou žádnou výjimkou, a…

Read Post