Jak je již všeobecně známo, osoba samostatně výdělečná činná mívá své sídlo podnikání obvykle na adrese svého trvalého bydliště, anebo v některé ze svých provozoven. Avšak jistě existují důvody, proč někdy fyzická osoba nechce či nemůže mít své místo podnikání přímo ve svém bydlišti. Jedním z nich může být ten, že by podnikající osoba neměla svůj soukromý či rodinný život oddělený od podnikání, neboť se pak doma provádějí různé pracovní úkony, včetně návštěv obchodních partnerů a klientů.

Aby nebyla rodina podnikající fyzické osoby touto činností nijak dotčena či zatížena, může fyzickým osobám dobře posloužit virtuální sídlo OSVČ.

office-4959787_960_720

Takové podnikatelské sídlo je vhodné pro fyzickou osobu, která v podstatě pro své podnikání nepotřebuje žádné prostory, jen občasné zázemí pro různá jednání či pro zpracovávání administrativní agendy.

Společnost, s níž osoba samostatně výdělečně činná uzavře smlouvu o poskytnutí virtuálního sídla, pak obvykle podnikateli přeposílá nebo ukládá doručenou poštu, uvolňuje prostory pro její podnikatelská jednání, zařídí vytvoření a podání návrhu na zápis změny sídla, a případně poskytuje i další služby, na níž se obě zúčastněné strany předem dohodnou. Může jít o zastupování FO na úřadech, služby virtuální asistentky, vedení mzdové, personální či účetní agendy, anebo notářské a právní služby. Anebo třeba jen o pronájem zasedací místnosti, vše záleží na domluvě.

office-5452062_960_720

Adresa virtuálního sídla hraje roli zejména při jednání s úřady a obchodními partnery. V případě, že si OSVČ zvolí korektního a seriózního poskytovatele virtuální kanceláře, může to mít příznivý vliv i na její dobré obchodní jméno – podnikající fyzická osoba tak působí více důvěryhodně a profesionálně. Kromě toho virtuální sídla jsou pro OSVČ menší finanční zátěží, než zřízení a provozování fyzického místo podnikání. Už jen proto, že podnikatel nepotřebuje žádné investice na pořízení nebo rekonstrukci vlastní kanceláře.