Není žádným tajemstvím, že zvláštÄ› ženy dbají na to, jak se oblékají. Svým obleÄením chtÄ›jí Äasto nÄ›co vyjádÅ™it, obvykle svou náladu, povahu Äi pÅ™esvÄ›dÄení. A prodejci jim samozÅ™ejmÄ› vychází vstříc. I proto je v obchodech s odÄ›vy tak Å¡iroká nabídka. Vybere si zde zkrátka téměř každý.

Je vÅ¡ak pravdou, že nÄ›kdy i tato velká nabídka nestaÄí. Jsou lidé, kteří chtÄ›jí mít ve svém Å¡atníku originální kousek, takový, který nikdo jiný nemá. NaÅ¡tÄ›stí i to je možnost. Existují firmy, které vám nechají natisknout vlastní potisk na triÄko.

mikina2

Je zde samozÅ™ejmÄ› nÄ›kolik možností. BuÄ vám poÅ¡lou již hotový výrobek, nebo dostanete například nažehlovací fólii, kterou si následnÄ› nažehlíte na vybraný kus odÄ›vu. AÅ¥ už je to vÅ¡ak jakkoliv, vždy je nutné dobÅ™e vybrat vlastní potisk triÄka, tedy pokud jej nechcete mít pouze na doma. Jak ale zvolit ten správný?

V první řadě je samozřejmě důležité, aby se vám samotným líbil. Měl by reprezentovat přesně to, co chcete. Každý z nás však má samozřejmě jiný vkus i záliby, takže se to, co se nám líbí, bude velmi lišit.

AÅ¥ už se nám vÅ¡ak líbí cokoliv, nemÄ›lo by na naÅ¡em potisku být nic sprostého. StejnÄ› tak tam nepatří hloupé vtipy Äi diskriminující text, aÅ¥ už by naÅ¡e pÅ™esvÄ›dÄení vyjadÅ™oval sebelépe. MÄ›jte totiž na pamÄ›ti, že vaÅ¡e triÄko uvidí i dÄ›ti. A rozhodnÄ› je dobré jít jim příkladem.

triko2

Onen potisk by samozÅ™ejmÄ› mÄ›l také být v dostateÄné kvalitÄ›. I kdyby byl sebelepší, příliÅ¡ parády neudÄ›láte, pokud vaÅ¡e triÄko bude zdobit Å™ada rozmazaných pixelů. NaÅ¡tÄ›stí vÄ›tÅ¡ina firem dnes již na svých webových stránkách nabízí možnost pÅ™esvÄ›dÄit se, zda je rozliÅ¡ení pro zamýšlený úÄel dostateÄné.

Lze tedy vidÄ›t, že je potÅ™eba zvážit pomÄ›rnÄ› dost vÄ›cí. A možná nám to bude pÅ™ipadat zbyteÄné, když chceme mít na triÄku prostÄ› náš oblíbený obrázek. Ale věřte, že se to v koneÄném výsledku rozhodnÄ› vyplatí.