Zatímco jeÅ¡tÄ› pomÄ›rnÄ› nedávno automobily skuteÄnÄ› sloužily jen k pÅ™evozu z jednoho místa na druhé, dnes jsou doslova napÄ›chovány elektronikou. Mnohé z nich mají výbavu, o které by se nám jeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár lety ani nesnilo. Proto je dobré zamyslet se nad tím, zda to není už příliÅ¡.

 

palubní deska moderního auta

 

StaÄí si například vzít nahřívaná sedadla. To se bude hodit zvláštÄ› v zimÄ›, Å™ekneme si. OvÅ¡em jen do chvíle, než si uvÄ›domíme, že v tu chvíli na sobÄ› stejnÄ› máme nÄ›kolik vrstev obleÄení, a pokud nás neÄeká skuteÄnÄ› daleká cesta, pak se pravdÄ›podobnÄ› nebudeme svlékat, možná s výjimkou rozepnutí bundy. Studená sedadla tak s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností ani neucítíme.

 

PomÄ›rnÄ› běžnou souÄástí vozidel se také stala klimatizace. Ta se sice může například v letních vedrech hodit, je vÅ¡ak potÅ™eba pÅ™iznat, že mnoho lidí ji neumí používat. ÄŒasto ji nastavují na příliÅ¡ nízkou teplotu, a výsledkem jsou pak angíny a podobná onemocnÄ›ní. Je to tedy případ, kdy se jedná o dobrého sluhu, ale zlého pána.

 

nové auto napěchované elektronikou

 

Elektronické otvírání oken se také stalo běžnou záležitostí, a zní fajn – už žádné toÄení kliÄkou. OvÅ¡em jen do chvíle, než si uvÄ›domíte, že funguje pouze tehdy, pokud je auto nastartované. V případÄ›, že na nÄ›koho například Äekáte v autÄ› pÅ™ed obchodem, a on si vzal klíÄe od vozidla, nemáte Å¡anci okno otevřít. To může být i bezpeÄnostní riziko, například v případÄ› nehody.

 

Stále více lidí také používá automatickou pÅ™evodovku. Ta sice znaÄnÄ› usnadňuje řízení, je vÅ¡ak také více poruchová a neumožňuje nám takovou kontrolu nad vozidlem, jako ta manuální. Záleží tedy na tom, co preferujeme a co se nám více hodí.

 

Je tedy jasné, že zdaleka ne vÅ¡echny vymoženosti, které v autech najdeme, jsou dobré. JistÄ›, nÄ›které, například zadní kamera, která se zapne pÅ™i couvání, své opodstatnÄ›ní rozhodnÄ› mají. VÄ›tÅ¡ina z nich je vÅ¡ak pomÄ›rnÄ› zbyteÄná, a jen zvyÅ¡uje cenu automobilu. A to je nÄ›co, co vÄ›tÅ¡ina lidí rozhodnÄ› nepotÅ™ebuje.