Krása ženy je opravdu velice dokonalá, protože nejenom ženy chtÄ›jí být krásné, ale samozÅ™ejmÄ› i muži. UrÄitÄ› se Vám straÅ¡nÄ› líbí, když potkáte nÄ›jakého muže a prostÄ› Å™eknete si: „Páni, tady ten je pÄ›knÄ› oholený, páni, ten je pÄ›knÄ› ostříhaný.“ Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že mám svého kamaráda, který prostÄ› vůbec nechápe, jak nÄ›jaký chlap může chodit ke kadeÅ™níkovi. RozhodnÄ› já jsem z toho taková pÅ™ekvapená, protože když jsem mu Å™ekla, že to je vlastnÄ› úplnÄ› normální, že vlastnÄ› i muži chodí ke kadeÅ™níkovi, protože opravdu se chtÄ›jí zmÄ›nit a zmÄ›nit svoje vlasy, tak tÅ™eba i svoji vizáž, i celkové svoje postavení, chodí do posilovny, chtÄ›jí se prostÄ› zmÄ›nit, protože i každý chlap je prostÄ› potÅ™eba, aby o sebe dbal a snažil se prostÄ› nÄ›jakým způsobem vypadat.

Krása

A prostÄ› opravdu svého kamaráda jsem nikdy nepochopila, ale věřte mi, nebo ne, opravdu on si ty vlasy tÅ™eba zastÅ™ihával i sám a mÄ›l to takové zubaté, oÅ¡klivé, a já jsem mu opravdu Å™ekla, že prostÄ› půjdeme spolu k tomu kadeÅ™níkovi a že prostÄ› ho tam paní kadeÅ™nice ostříhá. A nakonec jsem ho tak pÅ™esvÄ›dÄila, že on nakonec k tomu kadeÅ™níkovi opravdu tedy se mnou zaÅ¡el a opravdu se Å¡el ostříhat, a můžu vám říct, že opravdu od té doby ke kadeÅ™níkovi chodí.

Krása

Takže si rozhodnÄ› myslím, že je to správná volba, když opravdu toho druhého ÄlovÄ›ka troÅ¡ku více budeme otravovat a popohánÄ›t a snažit se o to, abychom ho více dostali nÄ›kam, kam on tÅ™eba nechce, protože víme, že to je tÅ™eba pro nÄ›ho dobré. A že by ho to mohlo i zmÄ›nit, což mého kamaráda opravdu zmÄ›nilo, protože od té doby opravdu chodí ke kadeÅ™níkovi a opravdu už si nechce nikdy stříhat ani vlasy sám, takže si myslím, že právÄ› tohle je velice dobré, když opravdu toho druhého ÄlovÄ›ka namotivujete tím dobrým úmyslem, a uvidíte, že opravdu toho druhého ÄlovÄ›ka i potěšíte tím, že on nakonec na to kývne, a nakonec je rád, že vlastnÄ› vás poslechl, a že udÄ›lal koneÄnÄ› nÄ›co pro sebe. Takže rozhodnÄ› neváhejte. Takže urÄitÄ› pokud máte nÄ›jakého kamaráde, který nechce ke kadeÅ™níkovi, tak rozhodnÄ› ho k tomu donuÅ¥te, protože uvidíte, že od té doby ke kadeÅ™níkovi chodit bude.