Základním kamenem práce s klíčovými slovy je jejich analýza neboli souhrn hledanosti jednotlivých slov, které nějakým způsobem souvisí s daným oborem či webem. Čím promyšlenější bude, tím více frází souvisejících s klientovým webem budou potenciální zákazníci zadávat.

Analýza klíčových slov je pak dokumentem, který obsahuje detailní informace o dotazech či frází uživatelů, kterými se na daný byznys ptají vyhledávače. Na jejím základě je pak určována obsahová strategie a celková architektura webu, vytvoří se podklad pro jednotlivé výstupy a provede se optimalizace webových stránek.

analýza klíčových slov

Proces tvorby analýzy lze rozčlenit do několika kroků:

  • Sběr dat – hledané dotazy vztahující se k byznysu klienta
  • Data mining – získání metrik o dotazech (hledanost, konkurenčnost, …)
  • Čištění dat – odebrání dotazů, které do analýzy nepatří
  • Kategorizace – zařazení do skupin ukazujících celkovou statistiku tématu
  • Tvorba výstupu – tvorba konečného dokumentu a k němu příslušných procesů

Důležité je nejen to, aby danou stránku uživatelé skutečně našli, ale také aby jí rozuměly. Některé odborné výrazy nám sice mohou připadat srozumitelné a jasné, ale ne každý laik se v daném tématu orientuje. To je také součástí analýzy – přeložit daný text do „jazyka návštěvníků“ neboli neplýtvat příliš odbornými výrazy a snažit se takové výrazy přeložit tak, aby celý text byl jasný.

analýza klíčových slov1

Kdy nám tedy může být taková analýza užitečná? Například u e-shopu pomáhá zjistit, jaké vlastnosti lidé u daného produktu hledají. Na základě tohoto zjištění pak web může lépe tyto vlastnosti popisovat, což jistě povede k vyšší návštěvnosti. Dalším typickým příkladem jsou synonyma či podobné výrazy. Například si zákazník chce koupit bazén, paradoxně ale do vyhledávače napíše bazény, protože chce vidět nabídku více zboží. Proto, pokud prodávám bazény, musí můj web obsahovat také slovo v množném čísle. Stejně tak synonyma – helma je sice to samé jako přilba, ale použitím jednoho ze slov se můžu ochudit o návštěvnost, protože zákazníci častěji pro vyhledávání používají slovo druhé. V neposlední řadě nám pak analýza pomůže web naplnit informacemi, které zákazníky skutečně zajímají.