Jestliže si člověk pořizuje svůj vlastní venkovní bazén poprvé, velice často nemá ani zdaleka představu o tom, co tento všechno obnáší. A proto by mohl nejednou chybovat, což by se mu v budoucnu mohlo vymstít.

Říká se, že nevědomost hříchu nečiní, ovšem na rozdíl od hříchu může tato napáchat nemalé škody třeba právě v otázce čistoty bazénové vody. A to z toho prostého důvodu, že taková voda a vše, co se do ní dostane, člověku nic neodpustí.
kruhový bazén

A proto takový majitel bazénu nesmí chybovat. A je jedině dobře, když se poučí už zavčasu o tom, co je nezbytné k tomu, aby byl bazén bazénem. Aby nepodcenil třeba i něco, co jenom zdánlivě vypadá jako banalita.

Vezměte si třeba takový písek do bazénové filtrace. Jak snadno by jenom mohl někdo nabýt dojmu, že jde o bezvýznamnou hloupost! Vždyť co to takový písek vlastně je? Nějaká ta banální zrnka a nic víc.

Jenže ono na něm záleží. A to hodně. Pro čistotu bazénové vody má tento jednoznačně velký význam. Filtrace totiž slouží k tomu, aby skrz ni proudila voda z oné nádrže. Jednou stranou sem vstupuje voda použitá a tu více a tu méně znečištěná, druhou stranou se pak do bazénu vrací voda čistá. A to proto, že se uvnitř filtrace špína zachytí. Na onom písku.
bazén s kruhem

Který musí mít takovou velikost zrn, jakou doporučuje výrobce dotyčné filtrace, a na zrnech musí mít ostré hranky, na nichž nečistota ulpívá. Jen takovýto dokonalý písek prokazuje služby, jež se od něj očekávají. A jsou-li jeho zrnka obroušena, je třeba ho měnit. A zapomínat se nesmí ani na občasné propláchnutí této náplně filtrace, to aby se zachycené nečistoty z písku odstranily a tento mohl zase zachycovat další.

Písek tak má rozhodující roli při čištění vody. A nikdo ho nesmí podceňovat. Protože není-li tento přesně takový, jaký má být, nesplní to, co se od něj očekává. A pak už nikdy nebude koupání v takovém bazénu potěšením.