Materiály

Kanalizace či stoky jsou složité na výstavbu, ale také na údržbu, proto je dobré je stavět s kvalitních materiálů, které něco vydrží a nerozpadnou se po pár letech. Dnes se používá třeba kamenina, která díky glazuře disponuje vysokou odolností a trvanlivostí. Nejrozšířenější je ovšem beton, který je levný a spolehlivý. Může do něj být umístěna ochrana z plastů pro zvětšení jeho pevnosti. Ojediněle se setkáme i s taveným čedičem, který má dobrou odolnost vůči chemickým látkám a je také velmi pevný.

Stokové sítě

Jsou rozděleni na čtyři soustavy. Všechny ovšem spadají pod jeden pojem a to kanalizace. První je úchytná. Používá ve městech, kde se terén mírně svažuje k toku. Většinou vede podél vody do čistírny odpadních vod. Pásmová. Nalezneme ji na místech, kde se území prudce svažuje k vodě. Vějířová. Setkáme se s ní v místech, kde nejsou vodní toky. Využívá se k odvodňování.